Jak się przygotować do rozmowy kwalifikacyjnej w pracy za granicą?

Jak mówić?

? Staraj się nie stosować przerywników oddechowych lub słownych typu: ?yyyyy”, ?eeee”, ?no więc”, ?prawda?”

? Staraj się słuchać siebie, abyś ?nie przyczepiła się” do jakiegoś wyrazu, który będziesz non stop powtarzać, np. ,jednak”, ?przede wszystkim”.

? Nie zaczynaj zdania od przyimka ?i” ani słowa ?więc”.

? Nie dopuść, aby Twoje wypowiedzi ograniczały się do ?tak” lub ?nie”. Mów pełnymi zdaniami, ale jeszcze nie rozgaduj się zanadto, nie bądź w dygresje.

? Nie przerywaj wypowiedzi swojego rozmówcy, wsłuchuj się w jego słowa i cierpliwie czekaj, aż zada Ci pytanie lub pozostawi czas na Twój komentarz.

? Zawsze odpowiadaj na zadane pytania zwięźle i precyzyjnie, nie odpowiadaj pytaniem na pytanie.

? Nie żartuj, nie składaj się potocznie lub żargonowo, nie zajmuj się do rozmówcy ?per ty”, np. pani Basiu.

? Jeśli czujesz się bardzo zdenerwowana, staraj się nie wypowiadać długich i złożonych zdań, w których konstrukcji sama możesz się pogubić.

? Jeśli obawiasz się drżenia swojego głosu lub zbyt wysokiego tonu, który pochodzi ze zdenerwowania, staraj się równomiernie oddychać, a nie głęboko, rób krótkie pauzy oddechowe, nie mów za szybko.

? W przypadku jakiejś wpadki zawsze możesz przeprosić i powiedzieć, że czujesz się zdenerwowana i prosisz o wyrozumiałość.

Tak:

? Zbierz dokładne informacje o firmie.

? Przyjrzyj się zespołowi pracującemu.

? Zadbaj o swój wygląd.

? Unikaj ekstrawagancji w ubiorze i zachowaniu.

? Przygotuj się do rozmowy.

? Przećwicz w domu odpowiedzi na pytania.

? Wypocznij przed rozmową.

? Zachowaj pogodną twarz, uśmiechaj się.

? Myśl pozytywnie.

Nie:

? Eksperymentuj z fryzurą lub makijażem.

? Bądź ponura.

? Odpowiadaj pochopnie na dane pytania.

? Gestykuluj podczas rozmowy.

? Przyprowadzaj nikogo ze sobą na rozmowę.

Stwórz swój obraz

Sposób ubrania się, zachowania, mówienia, zadbany, zdrowy wygląd to więcej nie wszystko, aby odnieść sukces nad naszym rozmówcą, aby wywołać takie wrażenie, jakie chcesz. Istotnym czynnikiem, o którym warto tutaj wspomnieć, jest mowa Twojego ciała, twarzy, gestu. Pamiętaj o tym, że po drugiej stronie biurka lub eleganckiego stolika może trwać bardzo wnikliwy obserwator. Postaraj się więc zapanować nad swoim ciałem, pokierować nim w zdrowi sposób, aby niewerbalnie przekazać pozytywne informacje o sobie. Umiejętności wyrażania siebie bądź konkretnych cech charakteru czy kwalifikacji oczekują pracodawcy od kandydatów na stanowiska kierownicze lub do pracy, której specyfiką jest związek z ludźmi. Twój rozmówca w pierwszych sekundach rozmowy kwalifikacyjnej zweryfikuje to, co napisałaś. Jeśli nawet w ocenie Twojej mowy ciała i ogólnego wyglądu popełni błąd, będzie Ci bardzo trudno zmienić jego nastawienie, możesz nie być już na to czasu.

Pamiętaj!

Pierwsze wrażenie ? pierwszy osąd.

Oczywiście informacja biegnie również również w Twoją stronę. Ty także patrzysz na swojego rozmówcę, czytasz z mimiki jego twarzy lub gestykulacji. Zapewne wpatrujesz się w niego bardziej intensywnie, chcąc odkryć jego wskazuje na Twój temat, decyzje, które już mógł podjąć. Istnieje tutaj problem tzw. taktyki autoprezentacji. Dotyczy ona zarówno Ciebie, jak i Twojego rozmówcy. Być może oboje macie swoisty sposób rozpoczynania kontaktu, np. pozostajecie w pierwszych chwilach bardzo zdystansowani i nieufni, aż do pewnej urzędowej sztuczności w zachowaniu. Ty musisz nad tym zapanować, pamiętać, że to Twoja rozmowa o pracę, która może się w tej firmie więcej nie powtórzyć. Musisz zmienić swoją taktykę autoprezentacji, nauczyć się przekazywać sygnały o swojej otwartości i przyjacielskim nastawieniu. A zarazem nie musisz sobie źle tłumaczyć nachmurzonej początkowo miny Twojego rozmówcy. Ona niekoniecznie wyraża jego niezadowolenie czy brak sympatii, nie skazuje Cię z razu na ?odrzut”. Być że taka właśnie, pełna rezerwy, jest jego taktyka autoprezentacji. Może chce podzielić się Tobie bardzo ważny, otoczony nimbem szefostwa.

Ważne jest, o czym już niejednokrotnie wspominałam, pierwsze wrażenie, jakie wywołasz. Dobrze, jeśli pracodawca widzi przed sobą osobę zrównoważoną, zdyscyplinowaną i zdecydowaną, jednak nie popadaj w skrajności. Przede wszystkim nie domagaj się przed rozmową pisemnego potwierdzenia terminu i miejsca spotkania, zwrotu kosztów podróży itp. Cały czas miej na uwadze, że to Ty starasz się o pracę, rywalizujesz z innymi kandydatkami i przede wszystkim, zanim trafi do podpisywania umowy, to Ty musisz dawać potencjalnemu pracodawcy gwarancje rzetelności i profesjonalizmu oraz wykazać maksimum starań.